Als God bestaat

Maar als God bestaat, is er niet zoveel ellende in de wereld!!
De grootste ellende in de wereld komt door de mens. Oorlog, dictators, machthebbers, armen, hongersnoden, moord, verkrachtingen, pedofilie, en veel meer. Dit zijn daden van mensen. Als God bestaat en Hij moet ingrijpen om deze ellende te laten stoppen zal Hij alle verkrachters, leugenaars, dieven, deelnemers van oorlogen, moordenaars, geldliefhebbers moeten wegnemen. Als Hij dit doet is de wereld morgen leeg. Neem een voorbeeld aan de zondvloed. Toen heeft God ingegrepen om de wereld te verlossen van zijn ellende. Wat kwam daaruit? De mensheid stierf, maar alleen Noach vond genade in God’s ogen omdat hij een rechtvaardig man was. Nee!! God heeft een andere oplossing voor ons hedendaags probleem. Stel je eens voor dat iedereen als Jezus zou zijn. De wereld zou dan een vredevolle wereld worden. Hoe meer mensen als Christus willen lijken, hoe beter. Echter, het is niet voldoende omdat de zonde blijft bestaan. God’s plan is dat hij deze aarde zal wegnemen en een nieuwe hemel en aarde zal maken. De nieuwe aarde zal geen traan meer kennen en geen pijn meer. Hij geeft duidelijk aan in Zijn woord dat het bestemd is voor degenen die het offer van Jezus Christus hebben aanvaard. Wanneer deze aarde vernieuwd zal worden weet niet niemand. Alleen God weet het. Het zal in ieder geval niet voor eeuwig zo doorgaan. Dat belooft God aan ons.

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti