Als kind geofferd


Als kind geofferd, als volwassene het ware offer ontvangen.

De geboorte en het begin.
Als kind geboren in Suriname, een van een drieling waarvan ik de enige overlevende ben. Ik ben als baby opgedragen aan de winti’s(natuurgoden). Er werden spreuken uitgesproken over mij en een blauw katoenen bandje om mijn pols gedaan. Regelmatig spraken de winti’s via mijn familieleden en gaven zij boodschappen door. Zo was ik volgens hen een reïncarnatie van de moeder van mijn nu inmiddels overleden opa. Vanaf mijn 16e jaar werd ik naar haar genoemd. Ik werd als kind beschouwd als speciaal omdat ik in de geestelijke wereld kon zien en dromen kreeg.

De rituelen.
Door de jaren heen is mijn familie veel in contact geweest met bonoemangs(waarzeggers) en heeft vele offers in opdracht van de winti’s gedaan bijvoorbeeld het kopen van sieraden voor bescherming. Allemaal om de winti’s eren, feesten gevierd met en voor de winti’s en vele kruidenbaden gehad. Kortom ik ben erg bekend geweest met de winti wereld.

De gevolgen.
Intussen had ik last van vele dingen zoals angsten, visioenen met horror beelden, enge dromen, onreine gedachten, dood gedachten, veel nachtmerries, etc. Ik was overtuigd dat ik jong zou sterven. Ik had vanaf mijn 15e abnormale menstruatie buikpijnen die zo hevig waren dat ik de eerste 2 dagen altijd in bed lag. Ik kon niet naar school. Ik kon nauwelijks lopen. Allerlei pijnstillers hielpen mij niet. Volgens de gynaecoloog kreeg ik een vorm van weeën. Ik zag ook geesten in mijn kamer, in mijn dromen, ik hoorde hen lopen en praten in huis. Ik kreeg ook voorspellende dromen die zelfs uit kwamen. Ik kende geen andere wereld dan de winti wereld.

Lampje ging branden.
Toen ik ouder werd begon ik me af te vragen waar dit allemaal naar toe leidt. Ik begon bepaalde patronen van negativiteit te zien in die winti’s en begon steeds meer erover na te denken. Ik zei dan wel eens wat over tegen mijn familie. En mijn oma zei op een dag: “winti’s dat is de duivel”. Die uitspraak sloeg bij mij in als een bom. Sinds die dag bleef die uitspraak mij achtervolgen. Mijn oma deed deze uitspraak terwijl zij zelf ook in die winti wereld was. De winti’s bedreigden ons regelmatig wanneer iemand onder hun invloed was. Het ging dan altijd over ongelukken krijgen of de dood. Dit zou volgens de winti’s gebeuren als je hen niet gehoorzaamde. Opvallend was dat zij de naam van Jezus Christus nooit gebruikten, ook de bonoemangs niet. Ze gebruikten altijd de naam God en zeiden dat zij van God waren. Ik werd angstig van die bedreigingen en moe van al die rituelen die wij jaarlijks moesten doen. Ik baalde van het feit dat het zoveel geld koste. Ik begon ernstige vraagtekens achter te plaatsen. Was dit wel goed en waarom deed God mij dit aan? Ik begon het als een kwelling te ervaren en voelde mij verlaten door God. Ik voelde regelmatig een leegte van binnen. Ik was onbewust op zoek naar God.

Ik maakte mijn eigen plan.
Ik maakte intussen mijn eigen plan. Ik dacht dat als ik een Nederlandse blanke man als partner zou nemen en daar kinderen mee kreeg, ik er dan wel van af zou komen. Dit omdat blanke mensen over het algemeen niet bekend zijn met winti en wat de boer niet kent lust hij niet. Nu weet ik dat ook vele blanke mensen demonisch gebonden zijn middels reiki, mindfullness, chakra, aura’s, astrologie, e.d.

Maar God had een ander plan.
In 2003 woonde ik nog bij mijn moeder. Ik lag in mijn kamer en keek naar een dvd “Jesus of Nazareth”. Deze film had ik van een vriend geleend. Tijdens die film voelde ik plotseling een geestelijke aanwezigheid in mijn kamer. Ik zei hard op “ ik ga anders leven, ik ga mijn leven veranderen”. Ik wist eigenlijk niet wat ik gezegd had. Ik stond op en vertelde aan mijn nicht en mijn neef over deze mooie film. Terstond vertelde mijn neef dat hij contact had met iemand van de kerk, een pastor. Ik was direct vijandig en wilde er niks van weten. Ik had mijn ideeën wel klaar als het om de kerk ging. Schijnheilige mensen en kindermisbruikers! Een tijd later kwam mijn neef naar mij toe en vertelde mij wat die pastor (die ik nog nooit had gezien) over mij verteld had. Dingen die de man niet kon weten. Ik dacht van “ja ja, hij kijkt als bonoemang in zijn glazen bol en zegt dat hij zogenaamd van God hoort; wie kan nou van God horen? Wie denkt hij wel dat hij is!!”. Op een dag liep ik langs mijn tante en de pastor was daar. Hij keek me aan en zei: Jezus houd van je. Ik reageerde nauwelijks en liep weg. Toen dacht ik: wat belachelijk!!! Jezus houd van mij, hoe kan je dat nou tegen iemand zeggen? Ja natuurlijk!! Hij houdt toch van iedereen? Duh! Ik kwam toen op het idee om hem te betrappen op zijn leugens en de leugens in de bijbel die door de mens zijn geschreven. Iedere keer als ik naar mijn tante ging en hem daar ontmoette brak mijn voor ingenomen negatieve houding af en werd ik steeds meer gewonnen door het Woord. Bij iedere kritische vraag die ik stelde, liet hij mij de antwoorden in de bijbel zien. Ruim 4 maanden later gaf ik mijn leven aan Jezus.

Ik hoorde de waarheid over winti’s.
De pastor vertelde mij dat winti’s vijanden van Jezus waren, namelijk de duivel met zijn trawanten. De gevallen engelen die zich hier op aarde manifesteren als allerlei goden om mensen te misleiden en af te houden van de ware God: Jezus Christus. Oh wat was ik blij en dolgelukkig om de waarheid te weten. Ik brak alle banden met de duivel. Ik gooide al mijn sieraden in de prullenbak. Ik was dolgelukkig!!

Ik had het gevonden.
Ik had Liefde gevonden. Mijn leegte was gevuld. Ik had gevonden waar ik al die jaren naar zocht. Ik had Jezus gevonden. Of Anders gezegd: Hij heeft mij gevonden.

Mijn afgod van zijn troon af.
Ik was vanaf mijn 8ste fan van Michael Jackson. Vanaf mijn 14e nam het ergere vormen aan. Ik had alles wat van Michael te koop was. Ik volgde hem dag en nacht. Ik kwam er achter dat Michael mijn afgod was. Ik heb hem als afgod afgedaan en heb alle spullen die ik van Michael verzamelde weggegooid. Ik was vrij.

Ik hoefde niet meer bang te zijn.
Totaal vrij van allerlei bijgeloof en bandages. Vrij van alle rituelen en vrij van alle leugens. Ik kon gaan en staan zonder dat ik bang hoefde te zijn. Nooit meer met mijn rug gekeerd naar binnen lopen na 00.00 uur s’nachts of er op moeten letten dat mijn eten in de nacht niet onbedekt staat en zo wel meer van die dingen.

Ik liep op wolken.
Ik heb echt de eerste twee jaar op wolken gelopen met bijna constant een lach op mijn gezicht. De wereld hoorde van mij dat ik verlost was en dat Jezus mijn God is. Nog steeds zit ik vol van Hem. Hij heeft mij genezen van de menstruatie buikpijn. Hij heeft mij vrij gezet van demonen en van alles wat daarmee verbonden was.Jezus Christus zet vrij, hallelujah!
Alleen Jezus Christus kan jou waarlijk vrijzetten. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Buiten Hem is geen weg en zeker geen weg naar de Hemel. Hij zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3:16 zegt:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jezus oordeelt jou niet!!! Kom tot Hem!

Jezus is niet gekomen om de wereld te oordelen, maar Hij zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (matteus 11:8).

De volle waarheid.
Je hebt mooie dingen gelezen over wat Jezus in iemands leven kan doen. Jezus aannemen is ook jezelf verloochenen. Je moet je dan bekeren van jou ongehoorzame levensstijl en je eigen verlangens op zij zetten om de wil van God te volgen.

Dit spreekt Hij is Matteus 7 vers 21 -29
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Jezus houdt van jou en van mij

Hij is er voor mij en verlangt naar jou

Neem wat hij geeft en proef dat het goed is.
Dit is het getuigenis en levensverhaal van A. Vyent

Contact: info@jezusgeeft.nl

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti