Een ontmoeting met Jezus is voor ieder mens onvermijdelijk!!!

Hetzij goedschiks of kwaadschiks!!


Het is het lot van ieder mens om een ontmoeting met de Here Jezus te hebben. Hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks. Daarmee bedoel ik dat een mens de keuze kan maken om een relatie met Jezus te hebben. Als je voor Jezus kiest zal je  goedschiks een ontmoeting met Hem hebben. Je mag dan met Hem genieten en Zijn blijdschap ervaren. Na jou dood ontvangt Hij je in de Hemel in Zijn liefdevolle armen. Je kan ook kwaadschiks een ontmoeting met Hem krijgen. Deze ontmoeting komt tot stand als je tijdens jou leven op aarde Hem verworpen hebt. Ieder mens die Jezus verwerpt  zal na zijn dood ook met Hem geconfronteerd worden, maar dan is het helaas kwaadschiks. De toorn van Jezus komt over de persoon en hij wordt geworpen in het eeuwige verderf. In 2 tessalonicenzen 1 vers 7b staat:

“wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit.”

Als ik hierover nadenk realiseer ik me dat ieder mens met zijn Schepper geconfronteerd wordt. Het kan gebeuren terwijl de mens leeft, maar als hij zijn Schepper negeert, zal hij na zijn dood onvermijdelijk met zijn Schepper geconfronteerd worden. Het probleem is dan wel dat het te laat is. De mens kan dan geen keuze meer maken om voor zijn Schepper te kiezen. Het enige moment dat de mens kan kiezen is tijdens zijn leven. Ik heb gezien dat de mens twee zekerheden heeft in het leven: de dood en een ontmoeting met Jezus. Het is aan ons wat wij met deze wetenschap doen.

Wat doe jij ermee?

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti