Ik ben gelovig op mijn manier


Ik ben gelovig op mijn manier. Ik hoef niet naar de kerk!! Satan is dol op gelovigen die zich isoleren van andere gelovigen, die zich van het Lichaam hebben losgemaakt, die zich hebben afgezonderd van Gods gezin en die geen verantwoording afleggen tegenover geestelijke leiders. Hij weet namelijk dat ze weerloos zijn tegen de tactieken die hij toepast!!(Wilkin van der Kamp)

Welke bijbelse teksten ondersteunen de bovenstaande tekst?

Galaten 6: vers 1 en 2
Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

1 petrus 5 vers 8 en 9
8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

1 korintiers 12 vers 12-27
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij?
16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij?
17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?
18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.
19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn?
20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.
21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.
23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect
24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden,
25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.
26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Conclusie:
In de bijbel worden volgelingen van Jezus schapen genoemd. Een schaap zie je nooit alleen in een weiland. Hij is altijd met meerderen. Er is ook altijd een herder die hen leid waar zij moeten grazen en water drinken. Volgelingen van Jezus kunnen daarom niet op zichzelf staan en leven zonder bemoeienis van andere volgelingen en leven zonder de kerk. Als je dit allemaal niet doet, leef je in ongehoorzaamheid. De herder is de spreker die in de kerk is aangesteld om jou te hoeden als schaap. God geeft herders de verantwoordelijkheid het geestelijk welzijn van Zijn kudde te bewaken, te beschermen, te verdedigen en ervoor te zorgen. En God staat daarboven en leid het geheel. Geïnspireerd door God’s Geest( Heilige Geest) wordt de kerk geleid.

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti