Mijn kind
,

Je kent mij misschien niet,
maar Ik weet alles over je
Ik weet het wanneer je zit en
wanneer je weer opstaat
Alles wat je doet is bij mij bekend
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Je bent uit Mij voortgekomen
Voordat je verwekt werd,
kende Ik je al

Nog voordat Ik de wereld maakte,
koos Ik je al uit
Je bent geen vergissing
Elke dag van je leven stond al
opgeschreven in Mijn boek
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Je bent prachtig gemaakt
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Ik verwelkomde je op de dag
dat je geboren werd

Mensen die Mij niet kenden hebben
geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Ik ben niet ver weg en kwaad,
want Ik ben de volmaakte liefde
Mijn verlangen is om je te
overladen met Mijn liefde
Gewoon omdat Ik je Vader
ben en jij Mijn kind bent

Ik geef je veel meer dan een
aardse vader zou kunnen
Want Ik ben de perfecte vader
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Ik geef je wat je nodig hebt
Mijn plan voor jouw toekomst is
altijd vol hoop geweest

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Ik denk ontelbaar veel aan je
En Ik zing een lied van blijdschap over je
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Want je bent Mijn kostbare bezit
Met Mijn hele hart en ziel verlang
Ik er naar om je te bevestigen

En Ik wil je grote en verbazingwekkende
dingen laten zien
Als je Mij met je hele hart zoekt,
zal je Mij vinden
Verheug je in Mij en Ik zal je al de
verlangens van je hart geven
Want Ik heb die verlangens in je gelegd

Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
En Ik ben ook de Vader die je
troost in al je verdriet

Als je terneergeslagen bent,
ben Ik dicht bij je
Zoals een herder een lam draagt,
zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
En Ik zal alle pijn die je op deze
wereld hebt geleden, wegnemen

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel
van jou als van Mijn Zoon, Jezus
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde
voor jou laten zien
Hij is het exacte evenbeeld van
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant,
en niet tegenover je, sta
En je te vertellen dat Ik niet
meer naar je zonden kijk

Jezus stierf zodat wij weer bij
elkaar kunnen komen
Zijn dood was de ultieme uiting
van Mijn liefde voor jou
Ik gaf alles op waar Ik van hield,
zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Als je Jezus verwelkomt,
ontvang je Mij ook
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde

Kom thuis en Ik geef het grootste
feest dat je ooit beleefd hebt
Ik ben altijd Vader geweest
en Ik zal altijd Vader blijven

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Ik wacht op je
je Vader
Almachtig God

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti