wat betekent het om vrij te zijn van winti

Wanneer je gebroken heb met de winti’s en je hebt Jezus aangenomen, verandert jou leven enorm.

Daar waar je aan vele dingen gebonden was, ben je vrij gezet door het bloed van Jezus.

In het geloof met de winti’s moest je vele dingen zoals:

 • Niet na 18.00 uur planten en bomen aanraken of ervan plukken.
 • Na 00.00 uur s’ nachts met je rug gekeerd jou huis binnen lopen.
 • Bakroe’s of welke boze geest dan ook kan zijn vinger steken in je eten als je het s’nachts open laat staan. Als je daarvan eet kan je ziek worden of dood gaan.
 • Je mag niet fluiten in huis.
 • Je mag geen paraplu open doen in huis.
 • Je mag geen zout in je handen doen anders zal jou leven niet voorspoedig zijn.
 • Je hebt trefoe oftewel allergieën voor rijst, garnalen, varken of anderen eetwaren. Dit komt zogenaamd omdat een winti van jou dat niet eet.
 • Jou sieraden die je voor de winti’s heb zullen je beschermen.
 • Jij en jou nakomelingen moeten de winti’s voor eeuwig dienen.
 • Iemand kan wisi voor je sturen; met andere woorden jou beheksen.
 • Een partner kan kroi voor je zetten; met andere woorden hij/zij zet je onder de plak.
 • Je draagt een boei aan je arm. Je bent dan onschendbaar. Al kappen ze jou met een houwer, gebeurd er niets met je.
 • Een vrouwen geest kan met je slapen.
 • Sommige mensen hebben een apoekoe geest die met hen slaapt.
 • Je kind krijgt ogri ai oftewel het boze oog.
 • Als je een glas per ongeluk stuk laat vallen, zal je geluk krijgen.
 • Als vogelpoep op je valt, zal je geluk krijgen.
 • Het geloven dat sommige dingen ongeluk voor je brengen.


Wanneer jij vrij gezet bent door Jezus, dan gebeurd het volgende:   

 • Je mag aanraken wat je wil. Je mag eenmaal 24 uur het bos in zonder dat iets jou kan deren. Want God zegt in Genesis 1 vers 26: 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ Dat betekent dat jij de baas bent over alle natuur en niet andersom. En de geesten die zeggen dat zij de baas zijn over bepaalde bomen en planten liegen jou voor want Jezus zegt in matteus 10 vers 1 dat Hij jou macht heeft gegeven om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.  In matteus 28 vers 18 zegt Jezus: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”.


 • Je mag s’nachts na 00.00 uur jou huis binnen komen hoe jij wil. Geesten kun je niet tegen houden door bijvoorbeeld met jou rug gekeerd binnen te lopen. Boze geesten kunnen alleen door de naam van Jezus Christus verjaagd worden, gebonden en verdreven worden. Jakobus 2 vers 19 zegt: U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. In matteus 8 vers 28 staat: 28 Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan. 29 Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’ 30 Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen. 31 De demonen smeekten hem: ‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.’ 32 Hij antwoordde hun: ‘Vooruit!’ Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. Dit is de macht en autoriteit die Jezus over winti’s(boze geesten) heeft.


 • Je mag jou eten open laten staan wanneer je wil en hoe lang je wil. Niks kan je deren.


 • Je mag fluiten in huis. Je mag een paraplu open doen in huis.


 • Als je zout in je handen doet, gebeurt er niks. Het heeft geen invloed op jou geestelijk leven. Het brengt je geen pech, maar ook geen geluk. Het is een smaakmaker waarmee je kookt. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het ware leven is Hij en het leven zit in Hem. Jou geluk en zegeningen zitten in zijn handen en daar kan je niks van afdoen of afdwingen. Zijn liefde voor jou is voor eeuwig.


 • Wat trefoe betreft zegt dat bijbel in Marcus 7 vers 19 dat Jezus alle spijze rein verklaarde. Dat betekent dat je vrij komt van trefoe. Je kan alles eten. Natuurlijk moet je niet bewust gif eten om te bewijzen dat niks jou deren. En je moet in balans zijn als het om eten gaat.

 • Sieraden kunnen jou niet beschermen. Zie maar het verhaal van het gouden kalf. Toen God het volk van Israel uit de handen van Egypte had gered van slavernij, hebben zij een gouden kalf gemaakt in de woestijn toen zij vonden dat Mozes te lang wegbleef. Zij dachten dat het kalf hen zal zegenen en beschermen. God werd erg boos om deze gruwel. In exodus 32 vers 7-9 staat hoe God hierop reageert: 7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8 Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ 9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Integendeel is het een grote zonde om sieraden als beschermers te dragen die van andere goden komen.


 • Jij en jou nakomelingen mogen voor eeuwig Jezus Christus dienen. Dat zegt zijn woord. In johannes 3 vers 16-21 staat: 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’


 • Niemand kan jou beheksen of onder de plak zetten als je in Christus bent want Hij is God in de drie-eenheid. Niets en niemand is machtiger dan Hij. De duivel heeft al verloren toen Jezus overwon aan het kruis. Het bloed van Jezus dat gevloeid heeft op Golgotta is machtiger dan alles. Het verbreekt al het kwaad.


 • Geen enkele geest kan met je slapen wanneer je in Christus ben. God zegt: het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik zal hem een helper maken. En zo formeerde Hij Eva voor Adam. Hij kan je een partner geven om een leven samen te delen in een huwelijk zoals Hij dat bedoeld heeft.

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti