Van afgoden dienaar naar Jahweh Blinkende Morgenster

 

Opgegroeid met afgoden

Als kind groeide ik op in een dorp genaamd Para. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen.  Ik had een strenge vader en een zachtmoedige moeder. Mijn familie deed aan afgoderij. Als kind had ik geen besef van wat er in mijn toekomst zou gebeuren. Ik was 17 jaar toen de geest van mijn overleden oma zich door mij manifesteerde. Die geest sprak over de toekomst en wat er moest gebeuren in de levens van mijn ooms en tantes. Ik heb van hun geleerd dat ik met een kalebas met water  spreuken moest uitspreken zoals bescherm mij en behoed mij. Ik wist op dat moment niet dat het afgoderij was. Later manifesteerde meerdere geesten zich en allen hadden een eigen identiteit. Ze gaven zich namen en kwamen met allerlei eisen zoals dat er bepaalde sieraden gekocht moesten worden. Ik moest gouden en zilveren ringen kopen met rode en zwarte stenen, ringen met een slangenkop en een slangen armband. Ik had 3 soorten kettingen. De geesten eisten offers zoals tafels met eten en dansfeesten. Tijdens de dansfeesten moest ik voor al de geesten een specifieke klederdracht aandoen. Voordat het feest begon hadden wij een speciale eettafel met allerlei hapjes en drankjes. Het was voor de geesten bedoeld. Het koste ons veel geld. De geest manifesteerde zich en ik raakte in trance. Hij kwam de toekomst voorspellen. Naderhand kwamen die voorspellingen niet uit. Na twee jaar eisten de geesten weer een ander offer. Alles herhaalde zich dan weer. Eerst een offer eettafel en daarna offer dansfeest. Ik genoot ervan omdat ik dacht dat dit er allemaal bij hoorde. Totdat ik naar Nederland kwam in 1990.

Ik kwam naar Nederland

Vanuit Nederland moest ik om de 3 jaar naar Suriname om speciaal deze offers te geven. Soms waren de geesten vijandig, brutaal en bedreigden ons met de dood. Ik werd bang want ik wilde niet dood gaan. Zo bleef ik maar onder het juk van de satan tot mijn 46ste jaar. In 2003 ben ik voor de laatste keer met mijn familie naar Suriname geweest om de offers aan de geesten te geven. Dit was het laatste jaar dat wij een demonisch feest gevierd hadden. Toen ik in 2003 in Suriname was, had ik een uitspraak gedaan; als het ware had ik beleden met mijn mond en gezegd “wanneer ik terug ga naar Nederland, zal ik mijn Here God dienen”. Niet beseffende wat ik zei, maar ik had het uitgesproken. Terug in Nederland had ik mijn jongste zus gevraagd om samen naar de kerk te gaan.

Ik ging naar de kerk

Er was een kerk bij ons in de straat die wij bezochten tijdens de kerstdagen. En vanaf die tijd bleef ik naar de kerk gaan. Plotseling begon iets in mijn lichaam te bewegen, iets bijtends. Ik had geen besef dat het de satan was die mij aan het pijnigen was. Dit omdat ik de stap genomen had om de Here te  dienen. Intussen waren mijn kinderen bekeerd. Ik ging naar de kerk maar ik wist niet dat ik moest belijden met mijn mond om vergeving te vragen voor mijn zonden. Op een dag kwam ik thuis en vond een broeder die bijbel studie gaf aan mijn kinderen. En de boze geest in mij kon hem niet luchten. De boze geest kon het Licht in hem niet verdragen. Mijn kinderen nodigden mij daarna uit om naar hun kerk te gaan. Ik ben toen gegaan en vond het geweldig hoe zij de Here gingen loven en prijzen. De broer van deze broeder bezocht ook  deze kerk. Hij woonde vlak bij mij. Bij deze broeder heb ik mijn belijdenis gedaan.

Jezus werd mijn God

Ik had mijn zonden beleden en Jezus aangenomen in mijn hart. Daarna werd de demonische fysieke aanval erger. ’s nachts kon ik niet slapen. In mijn hele lichaam voelde ik iets vreten; zeer pijnlijk. De broeder heeft toen voor mij gebeden en ik werd vrij gezet van een aantal demonen. Later in een kerk in Amsterdam ben ik volledig vrij gezet van demonen. Tijdens de bevrijding in Amsterdam voelde ik iets uit mijn mond gaan, een grote bal net als een soort wereldbol. Met veel schreeuwen kwam hij eruit zoals beschreven staat in de bijbel in Marcus 9 vers 24-27. Hier een citaat:
24 Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! 25 En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem. 26 En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was. 27 Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op.


Satan voerde strijd na mijn bevrijding

Na deze bevrijding was ik erg moe. Ik had geen kracht meer in mijn lichaam. Toen hebben ze mij gezalfd met zalfolie. In de bijbel lees je dat David gezalfd werd met olie door Profeet Samuel. De strijd nam toe. Ik begon geluiden in mijn huis te horen. Het heeft jaren geduurd, maar met volhardend bidden en vasten, strijden en standhouden kan de vijand niets doen. Ik hoor die geluiden niet meer. Door mijn belijdenis heb ik mij helemaal aan Jezus toegewijd. Ik heb de wereld achter me gelaten en ik ben helemaal voor God gegaan. Ik dien de Here zoals Hij mij leidt.

Jezus riep mij allang

Als ik terug denk aan mijn leven voor Christus, heeft Jezus zich eerder op twee manieren aan mij laten zien. Mijn jongste dochter werd 2 jaar in 1986 en ik gaf een feestje. Een neef van mij nam foto’s van het feestje en ik vroeg hem om een foto te maken van de hemel. Toen hij de foto’s terug bracht zag ik Jezus op die foto, letterlijk en figuurlijk. Ik zag een persoon in een wit gewaad opstijgen naar de hemel. Desondanks had het mij niet veel gedaan. Ik zag het als Jezus en deed er niets mee. Nu weet ik dat ik blind was door het duisternis. De tweede keer dat Jezus zich kenbaar maakte was in een droom. In die droom ging ik voor mijn moeder naar de winkel en uit de hemel viel een kruis voor mijn voeten met een hard geluid. Ook toen besefte ik niet dat Jezus mij riep. Ik vertelde de droom aan mijn moeder en ze zei tegen mij: “mijn kind, het zijn lasten van andere mensen die jij op je wil nemen”. Ze wist ook niet beter. Diep in mijn hart wist ik dat ik niet in de wereld hoorde, maar ik kon de weg niet vinden naar Jezus totdat Hij mij zelf aanraakte.

Bevrijd van rook verslaving

Ik was een kettingroker 27 jaar lang. Ik kon zelf niet stoppen na vele keren geprobeerd te hebben. Op een avond vroeg een van mijn zussen aan mij of ik niet kon stoppen met roken en ik heb naar haar geluisterd. Ik ging de badkamer in met een nieuwe pak sigaretten in mijn handen. Ik heb de Here uitgedaagd en gezegd “als U daadwerkelijk bestaat, help mij met die sigaretten want ik wil graag stoppen”. De volgende dag ging ik uit huis zonder te roken. Op mijn werk hadden wij een rook kamer en daar heb ik een maand lang gezeten met ongeveer 25 rokers zonder een sigaret van hen te nemen tot de dag van vandaag. Prijs God. De Here is zeer groot.

Mijn leven nu

En daarna heeft God mooie dingen in mijn leven gedaan. God heeft mij gebruikt om te bidden voor vrouwen om zwanger te worden. Ik mocht de mooie boodschap van Jezus zijn verlossing voor mensen brengen die daardoor hun leven aan Hem gaven. Ik schrijf  liedjes voor Jezus. God is mijn alles. Ik prijs God voor mijn twee dochters die Hem dienen. Mijn moeder is tot bekering gekomen. Prijs God. Dit is mijn getuigenis. Ik wil graag dat God mij gebruikt met de gave die Hij mij gegeven heeft om voor mensen te bidden en het evangelie(de blijde boodschap) te brengen.

Dit is de getuigenis van Schurlie

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti