WaaromJezus.nl

5 weken online cursus over de basics van het christelijk geloof, met een persoonlijke e-coach.

Alpha-cursus.nl

10 weken cursus over de basics van het christelijk geloof: start met maaltijd, thema-uitleg en gesprekken.

IkzoekGod.nl

Uitleg over de liefde die God voor mensen heeft, mogelijkheid om contact te krijgen met een e-coach.

Bevrijdingspastoraat.nl

Wilkin van der Kamp en het team van Geboren om vrij te zijn. Het team van ‘Geboren om vrij te zijn’ heeft het verlangen om de Gemeente van Christus toe te rusten om de bevrijdingsbediening van Jezus in deze tijd voort te zetten. Dit doet zij door middel van het organiseren van conferenties, seminars, themadagen, cursussen, toerustingsdagen en door het publiceren van boeken en het uitgeven van het gratis magazine Vrij Zijn, audio CD’s en DVD’s die gericht zijn om de bevrijdende boodschap van Gods liefde te verkondigen.

Bestaat God wetenschappelijk?

Op deze website kunt lezen over allerlei wetenschappelijke onderzoeken naar het bestaan van God. Ook ziet u allerlei video’s.

http://www.jesusfactorfiction.com

Website van wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar het bestaan van Jezus Christus en naar zijn geloofwaardigheid. Deze website is goed te volgen door mensen die engels kunnen verstaan. Op de website moet u klikken op ” begin the journey”. U doorloopt dan een lijst met vragen en antwoorden.

Leven met jezus.nl

Als u de keuze heeft gemaakt om met Jezus te leven, is deze website geknipt voor uw verdere groei. U kunt via multimedia, artikelen en overdenkingen uw geestelijke groei bevorderen. Belangrijk is dat u al de keuze voor Jezus gemaakt heeft, waardoor u geestelijk opnieuw geboren wordt en daardoor geleid gaat worden door de Heilige Geest om te begrijpen wat er staat.

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti