Overdenkingen 2011

Iets om over na te denken

15/11/11   Ze ging door vuur

Ik lag op bed en kreeg opeens een  situatie in gedachten over  de vrouw die Jezus voeten waste met haar tranen. Op eens werd mij iets geopenbaard. Ik zal eerst de tekst neerzetten.

Jezus door de zondares gezalfd(Lukas 7:36-50)
36 Een der Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen. 37 En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, 38 en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. 39 Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf: Indien deze [de] profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is. 40 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: Meester, zeg het. 41 Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem vijfhonderd schellingen schuldig, de ander vijftig. 42 Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? 43 Simon antwoordde en zeide: Ik onderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geoordeeld. 44 En Zich naar de vrouw wendende, zeide Hij tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. 45 Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. 46 Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. 48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? 50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!(NBG-vertaling).

Wat werd mij geopenbaard uit dit stuk?
Deze vrouw ging als het ware door vuur om bij Jezus te komen. Ze mocht niet in het gezelschap komen van een Farizeeër. Laat staan in zijn huis. Wat een brutaliteit. Toch durfde zij dat. Deze vrouw wist dat Jezus de Messias was. Ze wist dat zij vergeving nodig had voor haar zonde. Ze had berouw en zag in dat zij fouten had gemaakt.  Ze wilde veranderen.  Ze wilde vergeving. Ze had ook behoorlijk wat op haar kerfstok staan want ze had vele zonden. Het is goed mogelijk dat zij een hoer was.  Deze vrouw heeft risico’s genomen om bij Jezus te komen. Ze had geloof. Jezus zei ook tegen haar ”uw geloof heeft u behouden”.  Ze kuste zijn voeten, ze was Hem aan het eren. Ze gaf Hem alle ere en glorie. Zij betoonde Jezus veel liefde.

Zij was de zondares, nu tot bekering gekomen. Ze heeft zich ervoor uitgestrekt om tot Jezus te komen. Waw!! Als het ware is het Jezus die met zijn armen open staat en op de deur van ons hart klopt. Willen wij ons ook uitstrekken naar Hem? Wil jij er ook wat voor doen? Besef je dat je verkeerd bezig bent en dat je vergeving nodig heb? Heb je berouw om  je zonden? Wil je een veranderd hart?

Het kan!!! Het kan door Jezus. Doe wat deze vrouw  gedaan heeft. Strek je uit naar Jezus en roep naar Hem uit. Neem hem aan, vraag vergeving voor jou zonden. Vraag om een veranderd hart. Ga ervoor!!

03/11/2011   Geen adrenaline is opgewassen tegen de vrede van Jezus

Vele mensen zijn op zoek naar iets. Op zoek naar spanning. Op zoek naar vervulling en rust. Ik ken mensen die bijvoorbeeld zijn gaan hard lopen en eraan verslaafd zijn geraakt. Voor die persoon is het hard lopen een van de grote waarden in zijn leven. Anderen komen op tv omdat zij zich bekend hebben gemaakt als degene die tussen de rotsen van bergen op dunne touwen loopt, iets dat erg riskant is. Hij krijgt wereldwijd publiciteit ermee en ervaart de adrenaline in zijn lijf. En adrenaline moet soms stijgen in ons lichaam om een bepaalde spanning te ervaren en een bepaald gevoel te hebben. Het is niet verkeerd om hard te lopen of bergen te beklimmen. Alleen is het probleem daarvan dat je het iedere keer moet opzoeken en moet doen om in een moment opname dat gevoel te krijgen die je zoekt. Ik ervaar dat de vrede van Jezus in mijn hart blijvend is en constant aanwezig waardoor ik geen momenten hoef op te zoeken. Als de liefde van Jezus door Hem in jou hart is gestort, is het meer dan genoeg. Het is alles wat je nodig hebt. Hij brengt zo een vrede. Je zou het eens moeten ervaren. Geen adrenaline is daar tegen opgewassen.

27/09/2011  Er is maar een antwoord

Script van Larry King Live: What happens when you die op You tube

John MacArthur’s antwoord:
Volgens de Bijbel ga je naar een van de twee plaatsen; uit God’s tegenwoordigheid voor eeuwig of je komt in zijn tegenwoordigheid voor eeuwig afhankelijk van jou persoonlijke relatie met Jezus Christus welke volgens de Bijbel de enige weg is naar de Hemel.

De Bijbel zegt dat niemand de geboden van God kan houden. Niemand kan door zijn eigen werken naar de Hemel gaan.  De Bijbel bewijst zichzelf wetenschappelijk, historisch en profetisch.

Er is maar een antwoord en dat is Jezus.

21/09/2011    De Hel bestaat

Velen weten niet of twijfelen eraan of de Hel bestaat. Vandaag werd ik er weer op gewezen nadat ik een film van een vrouw zag die erover vertelde. Er zijn mensen gestorven die een bijna dood ervaring hebben meegemaakt. Deze vrouw is zo iemand. Het is indrukwekkend om te zien en ook eng om te weten dat zo’n plaats bestaat. Het is eng om te weten dat je daar komt als je Jezus niet aanneemt in jou hart en voor Hem leeft. Hij sprak er zelf over in de Bijbel. Hij heeft zelfs een verhaal over verteld in Lucas 16:19-31 “de arme Lazarus en de rijke man”. De rijke man diende God niet en kwam in de Hel terecht. Jezus beschrijft hoe die plaats eruit zag en hoe die man zich voelde in de hitte. Of je dat nou letterlijk moet nemen of figuurlijk? Duidelijk is dat het een afschuwelijke plaats is om te zijn en dat je daar nooit meer wegkomt.  Wat moeten wij nou doen met zo’n kennis hierover? Vandaag nog onze knieen buigen en Jezus aannemen en voor Hem leven. Hieronder de film:

 

26/08/2011     Geen keus is een keus

Ik merk af en toe in mijn contact met mensen dat zij weten dat er een hogere macht is. Ze geven dat ook toe, maar ze kiezen voor de veiligheid om geen keus te maken. Ze denken dat als zij maar geen richting kiezen, zij de meeste kans hebben dat zij straks goed zitten. Want stel dat je de verkeerde richting kiest, heb je straks een probleem. Ik kan deze manier van denken heel goed begrijpen. Alleen is geen keuze maken, ook een keuze maken want je kiest wel. Je kiest om niet te kiezen. En het maakt het voor jou niet veiliger want de zonde val blijft een feit. Je zonde verdwijnt daardoor niet. Denk erover na. Het is beter om op onderzoek uit te gaan wie God is. Het is beter om zo snel mogelijk erachter te komen wie God is. En ik geloof dat als je in je hart oprecht bent en de enige ware God wil leren kennen, dat je de juiste keuze zal maken. En dan zal je uitkomen bij Jezus Christus die jou zonden vergeeft en je verzoend met de vader.

25/08/2011    Reiki en spiritualiteit zonder liefde

Ik kwam ineens tot de gedachte dat het uitvoeren van Reiki en alle andere spiritualiteit niet tot liefde leidt. In de basis van ieder mens zoekt men liefde en erkenning. Als je aan spiritualiteit doet leer je hoe je gedachten leeg kan maken en innerlijk tot rust kan komen. Echter er zal altijd een leegte blijven omdat het niet gevuld wordt met Goddelijke liefde. Dat betekent dat je Reiki en spiritualiteit heb zonder liefde. Wat je nodig hebt is liefde van de Enige God die ware onvoorwaardelijke liefde kan geven. En dat is Jezus Christus. In Romeinen staat dat de liefde God’s in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Je kan de Heilige Geest niet ontvangen zonder Jezus. De juiste volgorde is eerst Jezus vragen om vergeving voor je zonde, daarna kun je de Heilige Geest ontvangen. Dan pas ben je in staat de ware liefde te ontvangen en te beleven.

09/08/2011     Waarom is Jezus niet schattig?

Ik sprak laatst met iemand die vertelde over Boeddha en meditatie. Sommige mensen vinden Boeddha’s schattig en lief. Maar jezus niet, waarom? Ja, dan hoor ik: Jezus kunnen wij niet zien. Ik vraag me af: zou het kunnen zijn dat Jezus niet schattig is omdat er bij Hem ook een andere kant van de medaille is en dat is “het eeuwige oordeel” ? Maar bij Boeddha en mediteren kun je dat lekker wegdenken? Bij Boeddha ben je vrij en mag je doen wat je wil? Is Jezus daarom mischien niet schattig? Er is toch iets in ons van opstandigheid tegen God. Ergens willen wij eigenlijk God zijn en willen wij helemaal niet buigen voor de Allerhoogste God. Is dat het niet, als je dieper in jezelf kijkt? Is dat het niet dat maakt dat al het andere aan religieen en stromingen interessant zijn zolang ze maar geconcentreerd zijn rondom onszelf, onze wil en onze eigen kunnen? Weet je wat ik denk? Ergens zouden wij best als Spiderman willen zijn. Dat wij allemaal een macht bezitten om te kunnen shapeshiften(van gedaante veranderen) en tijdreizen en allerlei magische dingen doen. In onze fantasie doen wij dat ook wel in Harry Potter, Pirates of the Caribean, The Matrix en dat soort films. We maken films van onze fantasie. En de boeddhistische stroming die nu erg in is met Mindfullness, Reiki, en meditatie is ook een vorm van onze fantasie van een soort god zijn. Maar uiteindelijk als we reeel zijn, zien we toch wel in dat wij sterven. Vaak door ziekte en dat wij toch geen God zijn of niet? Onze werkelijke positie is dat wij onderworpen zijn aan een grotere Macht en dat is God. De vader van Jezus. Waarom willen wij dat niet accepteren? Als we dat zouden doen, zouden wij veel meer in de realiteit leven. En ja Jezus kan shapeshiften want na Zijn opstanding uit de dood hadden zijn discipelen Hem in eerste instantie niet herkend. En ja Hij kan tijdreizen want na Zijn opstanding kon hij zo verdwijnen en opeens op een andere plaats zijn. En ja Hij kan op water lopen en allerlei geweldige dingen doen. Ja daarvoor is Hij God in de drie-eenheid. Als wij deze dingen ook doen zonder Hem, is dat door boze geesten geinspireerd en geleid. Uiteindelijk is hun doel om ons te vernietigen en te doden.

08/08/2011    De tijdsgeest van het boeddhisme: het zoeken naar je eigen ik

Ik kreeg steeds meer het idee dat wij leven in een tijdsgeest van het eigen ik. Ik zie overal allerlei boeddistische invloeden in Nederland. Mensen zoeken hun eigen ik. Ze willen weten wie ze zijn. Ze kopen boeddha’s en zetten het ook nog in de juiste richting volgens de instructies die zij krijgen. Ze mediteren en hopen zo hun hoofd leeg te krijgenen tot rust te komen.  Ik las in wikipedia de volgende beschrijving over het boeddhisme: Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte om zo nooit meer te hoeven lijden. Het vermijden van al het foute gedrag, het ondernemen van het goede, en het ontwikkelen van je eigen geest; Dit is de leer van de Boeddha’s.

Boeddha zijn grote vraag was waarom mensen moeten lijden. Hij vond het antwoord na 49 dagen onder een boom mediteren en hij zei dat “verlangens” het antwoord waren. En er komt een eind aan het lijden wanneer men stopt deze verlangens te hebben en dat kun je bereiken door juist denken, juist spreken, juiste intensies, enz.

Boeddha leefde ongeveer 450 jaar voor Christus. Dat wil zeggen dat de Here Jezus Christus nog niet naar de aarde was gekomen. Jezus is zeer duidelijk over deze zogenaamde goede werken van de mens. Hij zegt dat je het daarmee niet redt om naar de Hemel te gaan. Sterker nog, Hij zegt: geen mens doet goed, onze goede werken zijn net als een vuile vaatdoek. Hoe goed je ook probeert te doen, de zonde in jou maakt dat je ook slecht doet en denkt. En Jezus Christus( God in een perfect mens zonder zonde) is aan het kruis gestorven( in jou plaats vloek geworden) en Hij heeft de eeuwige straf voor jou op zich genomen zodat jij tot God de Vader van komen; indien jij daarin gelooft. Het is zijn bloed die gevloeid heeft op Golgotta dat jou kan reinigen(geestelijk) zodat de Vader jou ook als rein kan aanschouwen. Niets wat onrein is kan voor de Vader verschijnen want Hij is heilig. Wat betreft de tijdsgeest die er nu lijkt te zijn om jezelf te vinden en jezelf te leren kennen: Alleen Bill Gates kan Windows vertellen wat het is en hoe het werkt. Windows kan het niet voor zichzelf bedenken. Zo is Jezus jou maker en kan jij niet door mediteren ontdekken waarom deze maker jou heeft gemaakt en hoe. Door in contact met Hem te komen, zal jij in een proces jezelf leren en weten wie je bent en waarom jij er bent. Durf jij de uitdaging aan? Je kan het proberen. En ik weet zeker dat als jij je hart voor Jezus opent en Zijn Heilige Geest ontvangt en daarvan geproefd heb, je nooit meer terug wil. Het is hetzelfde als je eenmaal iets anders geproefd heb in je leven die je nooit gekend heb, maar het wel als het lekkerste of beste proeft; dan wil je nooit meer iets anders.

14/07/11     Er zijn twee plannen voor jou leven: welke kies jij?

Er bestaan twee geestelijke machten op deze aarde. Deze machten werken door in de fysieke dimensie van de aarde met alles wat daarin is. De ene macht is God en de andere macht is de satan. Beiden hebben hun plan voor jou klaar. Beiden hebben hun eigen doel voor jou leven. God heeft een goed doel voor jou leven en satan een slecht doel. God wil jou zijn doel bekend maken en je daarmee zegenen. Satan maakt zijn doel niet bekend aan jou en hij wil jou vernietigen. God heeft tot doel om door Zijn liefde in harmonie met Hem en jou omgeving te geven. Je bent gemaakt door Hem en voor Hem. Hij wil je vullen met Zijn liefde en in relatie met jou leven dat wil zeggen dat er wederzijdse communicatie is. Satan heeft een slecht doel met je voor door middel van misleiding en bedrog. Om je te kunnen vernietigen heeft hij allerlei slinkse plannen. Sommige mensen ontdekken een bepaald patroon in hun leven. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat zij altijd psychiatrische vrouwen aan de haak slaan of vrouwen die altijd kinderen van hun willen. Sommigen komen altijd in aanraking met mannen die hen slaan en onderdrukken, enz. Via bepaalde situaties wil satan jou vernietigen en doden. Wanneer jij bewust wordt van het bestaan van deze twee machten en hun doel met jou kun jij kiezen welke macht de overhand mag hebben in jou leven. Welke kies jij?

 

12/04/11 Mijn gedicht: de wereld

De wereld

De wereld zo mooi
Zo verleidelijk doch gevaarlijk
Mijn begeerte ziet de vrucht zo bekoorlijk
Het glimt als goud, het blinkt als goud
Het ziet er zeer lekker uit
Ik kan het al bijna proeven
Het water loopt uit mijn mond
Ik voel de kriebels, mijn hartslagen worden heviger
Ik adem sneller, mijn voeten willen snellen naar die plaats
Mijn handen en vingers willen grijpen
Ik denk even, Nee: het mag niet!
maar de begeerte is te groot, Ik heb mijn gedachten al te ver laten gaan
En dan…………Ik grijp ‘em
en neem een grote hap, hmmmmmmm lekker
maar kort daarna volgt de bittere smaak
Ik ben bedrogen. De duivel lacht me uit.
Ik heb God bedrogen. Ik heb toegegeven aan wat mijn ogen zagen,
aan wat mijn mond wilde proeven, aan wat mijn oren wilden horen,
aan wat mijn handen wilden grijpen.
Nu zit ik met de gebakken peren, scheiding tussen mij en God- de zonde

 

12/04/11  Glorie aan de Heer, niet alleen om de cadeautjes

Ik ben net terug van een conferentie van bidden en vasten. Ik heb daar een wonder van God mogen meemaken. Mijn linkerbeen was korter dan mijn rechterbeen. Door een kort gebed is mijn linkerbeen gelijk gegroeid aan mijn rechterbeen. Bij sommige mensen kan een kortere been de oorzaak zijn van chronische lage rugpijnen. Ik ben genezen! Halleluja!!. Ik geef glorie aan de Heer! Het is mooi dat God ons soms zo’n cadeautje geeft. Dit is om Zijn liefde te laten zien en om ons te bemoedigen. Het is wel belangrijk dat wij niet op zoek gaan naar alleen maar Zijn cadeautjes voor ons voordeel en geen liefde voor Hem hebben. Heb vreze voor God. Dat houdt in dat je in alles wat je doet rekening met Hem houdt en Hem daarin jou Leidsman laat zijn. Ook in de bijbel lezen wij dat sommigen door Jezus genezen waren en moesten vertellen aan de Priesters over hun genezing, maar dat deden ze niet. Ze waren Jezus allang vergeten. Zo kunnen wij soms van God cadeautjes krijgen, Hem vergeten en aan de kant zetten totdat wij Hem weer nodig hebben.
Laten wij gaan voor Zijn Persoon en niet om wat Hij geeft. Ik geloof dat als jij Hem persoonlijk wil leren kennen, Hij maar al te graag Zichzelf laat kennen.

 

17/02/11  Alternatieve geestelijke genezing

Tegenwoordig wordt de alternatieve hulpverlening steeds populairder; alhoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat het werkt. Ik heb het dan over Reiki, Yoga, Mindfullness, New Age, acupunctuur, Chakra en aanverwanten. Deze stromingen komen uit de Oosterse religiën en hebben een bepaalde uitwerking op mensen. Er zijn gevallen bekend waarbij iemand psychoses kreeg nadat degene was ingestraald met Reiki. Het gevaar van deze vormen van geestelijke genezing zijn ongekend. Nederlanders zeggen nuchter te zijn, maar begeven zich steeds meer op dit vlak. Weinig mensen kijken nog raar op als iemand het heeft over meditatie. Er is een grote honger naar geestelijkheid in Nederland. Hoe komt dat? Een van de reden is dat Nederland van een gelovig Christelijk land veranderd is in een land dat van God los is, met alle gevolgen van dien. Men verlangt opnieuw naar geestelijke invulling en rust. Dat is ook wat een mens nodig heeft. Een mens heeft behalve voeding voor het lichaam ook  geestelijke voeding nodig. Jezus heeft het over het Bron van Levend Water. Hij alleen kan jou dat geven.  Lees zijn woord, stel je hart voor Hem open en je zal Zijn liefde ontvangen. Je wordt dan geestelijk gevuld met Zijn liefde en met de Heilige Geest. Een andere naam voor de Heilige Geest is de Trooster. Dat is wat wij allen willen. Onze Geestelijke Vader die ons Troost.

 

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti