Overdenkingen 2012

Iets om over na te denken

20/02/12   Ik hoef niet naar de kerk om gelovig te zijn

Er zijn mensen die ik soms spreek die zeggen gelovig te zijn in Jezus, maar die
het niet nodig vinden om naar de kerk te gaan. Ze zeggen dat geloven in jou hart
zit en dat het voldoende is.  Vorige week schoot mij ineens iets te binnen. En dat
is het volgende:

Als iedere Christen zou zeggen dat hij/zij niet naar de kerk hoeft te gaan, zou er
geen kerk bestaan. Dat betekent dat als iemand in nood is en naar een plek toe wil voor
geestelijke kracht, dat hij/zij die plek niet zal vinden. Het betekent dat mensen die wel
tot Jezus Christus willen komen, geen plek hebben om daarvoor de gelegenheid te
krijgen. Als iemand erg ziek is, is er een ziekenhuis waar hij/zij naar toe kan voor
medische hulp. Het zou vreselijk zijn als het ziekenhuis niet bestond. De persoon
zou hoogstwaarschijnlijk sterven. We zouden dan hele hoge sterfte cijfers hebben
in dit land. Zo ook met de geestelijke hulp waar mensen samenkomen en God’s
aanwezigheid en kracht mogen ervaren. Als dat er niet was zou ik geestelijk nooit
tot leven zijn gekomen in Jezus Christus. Ik zou geen geestelijk voedsel tot mij
kunnen nemen waardoor ik geestelijk ondervoed zou raken. Uiteindelijk
zou ik geestelijk sterven. De Bijbel zegt dat mensen die geestelijk dood zijn niet in
contact met God staan. Er is dan scheiding tussen jou en God. Het staat zo mooi
 in 1 Korintiers  14 geschreven wat de functie is van een samenkomst
(kerk): Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer
u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een
openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw
van de gemeente zijn.

Ergens anders staat:
Verzuim uw samenkomsten niet.

Illustratie:

 

Op de afbeelding ziet u houtskool bij elkaar en samen branden zij in het vuur.
Als u er een uithaalt en apart zet, dooft het snel uit. Samen mogen wij vol
vuur voor God zijn en mekaar aansteken. Zonder elkaar dooft het vuur snel uit.

 

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti